Na dzisiejszej konferencji prasowej w SPZOZ w Lubartowie przedstawiono lek. med. Macieja Walczaka, który 1 marca obejmie kierownictwo Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Dzięki doświadczeniu zawodowemu nowego kierownika zakres anestezjologicznych świadczeń medycznych zostanie rozszerzony m.in. o niedostępne dotychczas w lubartowskim SPZOZ zabiegi wymagające znieczulania pacjentów poniżej osiemnastego roku życia.

O pracy i zainteresowaniach lek. med. Macieja Walczaka możecie Państwo przeczytać na jego blogu "Doktor na Intensywnej" dostępnym pod adresem:

https://doktornaintensywnej.pl/portal/

 

                                        

Informujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego.
W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24.

Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

 

Dragon24

16 lutego miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego oraz przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Sylwestra Goławskiego.

Podziękowania za służbę w imieniu starosty Tomasza Marzędy złożył Krzysztof Karczmarz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu.

Pełniącym Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie został mł. bryg. Paweł Bochyński dotychczasowy dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

 

02 Podziękowania Goławski www

 

Terenowy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

 

1 IDR

 

2 IDR

 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu lubartowskiego – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Organizatorem jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zgłoszenie prac konkursowych trwa od 1 do 11 marca 2024 r.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 23 marca 2024 r.

szczegóły: https://csklublin.pl/.../v-wojewodzki-konkurs-na-palme-i.../

 

1 palma