Mamy dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Dzięki staraniom starosty Ewy Zybały środki przyznane z rezerwy budżetowej 2020 na zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń będą mogły być wykorzystane w roku bieżącym.

Podpisaną przez wojewodę Lecha Sprawkę umowę, przedłużającą czas, na zakup sprzętu parafowali starosta Ewa Zybała i członek zarządu Jarosław Budka.

Wartość dofinansowania wyniesie 1 240 tys. zł.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, w dniu 24 lutego br., odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z projektantami tzw. lubartowskiego odcinka drogi S 19.

W lubartowskim Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury trwa dziecięcy karnawał. We wszystkich 10 grupach prowadzonych przez panią Jolantę Grabowską zostały zorganizowane w ramach zajęć bale przebierańców.

Patrząc na szaloną kolekcję przebrań oraz uchwycone na zdjęciach tańce i zabawy można stwierdzić, że z uśmiechem jest zawsze do twarzy, a fantazja to specjalność wychowanków PMDK.

zdjęcia PMDK

Dzięki środkom pochodzącym z rezerwy ogólnej budżetu państwa SP ZOZ w Lubartowie zyska nowy sprzęt szpitalny!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie zostanie doposażony o pracownię rezonansu magnetycznego. Dzisiaj (22 lutego) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wojewoda lubelski Lech Sprawka podpisał umowę z powiatem lubartowskim reprezentowanym przez starostę lubartowskiego Ewę Zybałę w sprawie udzielenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa.