Czym zajmuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie? Kto może skorzystać z pomocy? Gdzie udać się po pomoc dla ucznia? Na te pytania odpowiada Joanna Pilarczyk, dyrektor poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest oświatową placówką publiczną. Swoim działaniem obejmuje cały powiat lubartowski. Działalność placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli, którzy mogą korzystać z jej bezpłatnych usług.

- Realizujemy nie tylko zadania z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży. Udzielamy również wsparcia i pomocy specjalistycznej obejmującej między innymi: terapię dysleksji, trudności w mówieniu i komunikowaniu się, postępowanie z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwymi psychoruchowo - podkreśla Joanna Pilarczyk, dyrektor poradni - Nasi specjaliści udzielają również pomocy rodzicom poprzez konsultacje i spotkania diagnostyczne. W trosce o najmłodszych realizujemy ponadto wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rządowy program „Za życiem” pełniąc rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w naszym powiecie.

Jak podkreśla dyrektor placówki lokalizacja poradni w Lubartowie sprawia, że mieszkańcy powiatu mają ułatwiony dostęp do specjalistów - Dzięki temu, że nasza poradnia znajduje się w centrum Lubartowa, a także stale rozwija swoją bazę dydaktyczną i zasoby kadrowe, stanowi integralną część środowiska lokalnego - mówi Joanna Pilarczyk - Jest nie tylko miejscem uczenia się naszych klientów w relacji ze specjalistami. Jest to element środowiska wychowawczego, które jest współtworzone przez doradców i osoby korzystające ze specjalistycznej pomocy. Poradnictwo realizowane w naszej placówce to nie tylko diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, ale też szczera i spontaniczna pomoc, a także zalecenia dla rodziców i nauczycieli.

Poradnia cały czas stawia na rozwój swoich pracowników. Kierownictwu placówki zależy na tym, aby podopieczni czuli się bezpieczni i mieli poczucie, że znajdują się pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

- Cały czas rozszerzamy i doskonalimy swoje działania, dlatego zapraszamy pedagogów, psychologów oraz logopedów przedszkolnych i szkolnych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia - zachęca Joanna Pilarczyk - Zapewniamy nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami. Chcemy wymieniać doświadczenia pomiędzy uczestnikami, wspólnie przeprowadzać analizę dobrych praktyk, dzielić się własną wiedzą oraz pozyskiwać pomoc zewnętrznych ekspertów. Stawiamy na nowe rozwiązania pojawiających się problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Najbliższe takie spotkanie o tematyce: „Wybrane zaburzenia rozwojowe wieku przedszkolnego - diagnoza i różnicowanie”, odbędzie się 16 listopada w godzinach 1000 - 1200 w Sali Widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 7.

Kontakt telefoniczny: 81 8552268, 509720129

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 — 17.00

 

1pp

 

2pp

W Lubartowie najważniejsze uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta

Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, podczas której

samorządowcy, przedstawiciele instytucji, służb, szkół oraz mieszkańcy modlili się w intencji ojczyzny.

Następnie zgromadzeni w uroczystym pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę OSP Lubartów udali

się pod Klasztor o.o Kapucynów. Tutaj odbył się apel pamięci i zostały złożone kwiaty pod tablicą

Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Lubartowie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już 10 listopada

złożeniem kwiatów przez przedstawicieli władz Powiatu Lubartowskiego, Miasta Lubartów i Gminy

Lubartów pod tablicą upamiętniającą Mieszkańców Lubartowa Walczących o Niepodległość.

Następnie uroczystość przeniosła się na cmentarz, gdzie samorządowcy wspólnie z dziećmi,

młodzieżą i mieszkańcami Lubartowa oddali hołd przy grobach bohaterów walczących o

niepodległość.

Wyjątkowe święto wszystkich Polaków – 11 listopada

Narodowy Dzień Niepodległości obchodzony jest 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę

niepodległości. Wybór daty jest nieprzypadkowy. To właśnie 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski

przejął władzę nad krajem, a Niemcy podpisały rozejm w Compiègne kończący I wojnę światową.

Polska, po 123 latach zaborów, stała się znowu wolnym państwem.

Historia święta niepodległości

Polska przestała istnieć jako suwerenne państwo w wyniku rozbiorów w 1795 roku , kiedy to jej

ziemie podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Ponad sto lat Polacy tęskniący za wolnością

podejmowali próby odzyskania niepodległości. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, a

1863 roku kolejne powstanie – styczniowe. Które jednak nie przyniosły upragnionej wolności, a

powstańcy zostali poddani represjom.

 

Przełom nastąpił pod koniec I wojny światowej. Rozpad trzech zaborczych mocarstw – Niemiec,

Austro-Węgier i Rosji – stworzył sprzyjające okoliczności do tego, aby Polacy mogli myśleć o

rekonstrukcji swojego państwa. Na arenie międzynarodowej działali w tej sprawie polscy politycy,

Józef Piłsudski oraz Roman Dmowski, którzy dążyli do utworzenia państwa polskiego. 11 listopada

1918 roku w Compiègne podpisano rozejm kończący działania wojenne na froncie zachodnim, Józef

Piłsudski przejął władzę w kraju.

Po raz pierwszy Święto Niepodległości było oficjalnie obchodzone w 1937 roku. Podczas II wojny

światowej i w PRL święto to było zakazane ale bardzo często obchodzone nieoficjalnie przez

środowiska kombatanckie i wolnościowe. Dopiero w 1989 roku Święto Niepodległości zostało

przywrócone i jest obecnie jednym z najważniejszych. To dzień wolny od pracy pełen uroczystości

państwowych oraz imprez towarzyszących przygotowywanych przez instytucje kultury, szkoły i

organizacje pozarządowe.

Jak obchodzimy Święto Niepodległości?

Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w całym kraju odbywają się uroczystości, które

upamiętniają ten ważny dzień. Pochody, parady, inscenizacje historyczne, warsztaty, koncerty,

spektakle to wydarzenia, w których Polacy licznie biorą udział.

 

10 listopada 2023 r. złożeniem kwiatów w miejscach pamięci rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po raz kolejny lubartowscy samorządowcy złożyli wspólnie wieniec pod tablicą upamiętniającą Mieszkańców Lubartowa Walczących o Niepodległość. Następnie razem z kombatantami, dziećmi, młodzieżą, kierownictwem placówek oświatowych oraz mieszkańcami udali się na cmentarz parafialny. Przedstawiciele starostwa złożyli wiązankę na grobie Bohaterów poległych w walce o niepodległość w latach 1831 i 1863. Młodzież  szkolna złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie powstańców styczniowych z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza.

A już jutro. 11 listopada główne uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie o godzinie 10:30 uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Po południu, o godzinie 16:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury rozpocznie się koncert patriotyczny „Niepodległa Młodych”.

 

 

 

8 listopada nastąpił techniczny odbiór 400-metrowego odcinka drogi w Majdanie Kozłowieckim. Wartość robót wyniosła ponad milion złotych. Za tę kwotę została wykonana nawierzchnia z mas bitumicznych o szerokości 5,5 m. Utwardzono pobocza oraz wykonano zjazd w drogę wewnętrzną Lasów Państwowych. Na drodze pojawiły się nowe znaki pionowe i poziome. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i widoczność na tym terenie zostały usunięte krzewy i drzewa.