14 maja w lubartowskim szpitalu odbyło się spotkanie  w ramach Tygodnia Godnego Porodu pod hasłem „Koktajl hormonów – poznaj przepis na dobry poród i połóg”. Przybyłych gości powitał dyrektor Artur Szczupakowski. W wydarzeniu uczestniczyli również Piotr Chęć - z-ca dyrektora ds. lecznictwa , lek. med. Radosław Mazurek – kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, mgr Marzena Faraj – położna oddziałowa. Władze samorządowe reprezentował członek zarządu Powiatu Lubartowskiego Sebastian Wysok. Podczas wydarzenia przedstawiona została prezentacja opracowana przez specjalistki opieki okołoporodowej Fundacji Rodzić po Ludzku. Intencją organizatorów jest chęć zainspirowania, wzmocnienia i lepszego przygotowania na przejście przez poród i wspólny połóg. 

 

ostrzezenie meteo

9 maja 2024 r. w Centrum Kultury w Lublinie, w związku z obchodami Dnia Europy oraz udziałem Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, odbyło się spotkanie inicjujące zawarcie Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego.

Staraniom o tytuł ESK 2029 przyświeca idea Re:union, której punktem wyjścia jest odwołanie do Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej. Jednak perspektywa historyczna to jedynie zachęta do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności, przy jednoczesnym działaniu w idei synergii i współpracy, czyli wartościach kluczowych dla Unii Europejskiej. Idea Europejskiej Stolicy Kultury jest traktowana, przez organizatorów, jako punkt wyjścia do namysłu nad połączeniem we wspólną koncepcję współpracy: miast, gmin i powiatów wschodniej Polski, by móc je promować na arenie międzynarodowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele władz miast, gmin, powiatów oraz środowisk kulturalnych Lubelszczyzny. Głównym celem spotkania było zawiązanie realnej sieci regionalnej i zapoczątkowanie trwałej współpracy kulturalnej w ramach Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego. Podpisanie przez sygnatariuszy akcesji do projektu było najbardziej  uroczystym punktem środowego Kongresu.

Władze samorządowe oraz jednostki kultury powiatu lubartowskiego reprezentowali: wicestarosta Krzysztof Karczmarz, dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz oraz rzecznik prasowy starostwa Krzysztof Dudziński. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego uczestniczyły również delegacje z miasta i gminy Lubartów oraz gm. Kamionka na czele z ich włodarzami: burmistrzem Karolem Ługowskim, burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem i wójtem Jarosławem Budką.

 

30 kwietnia 2024 roku zakończył się projekt bezpłatnej usługi transportowej door-to-door.

W ramach projektu wykonano ponad 2000 kursów. Mieszkańcy powiatu korzystający z transportu jeździli do lekarza, urzędu lub w celach zawodowych. W ciągu tego okresu z przejazdu korzystały osoby jeżdżące indywidualnie oraz grupy. Transport odbywał się na terenie całego powiatu, ale osoby korzystające z tej usługi mogły pojechać także do Lublina.

 

dd2dd