Pod koniec września 1939 r., po niemal miesięcznej walce z niemieckim najeźdźcą, kapitulacja Warszawy była już przesądzona, naczelne władze Rzeczypospolitej przebywały poza Polską a jej terytorium zajęte było przez siły obu wrogów - Niemiec i Związku Sowieckiego. W takich okolicznościach, nocą z 26 na 27 września 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski - pierwsza organizacja konspiracyjna na terenie okupowanego kraju i zalążek Polskiego Państwa Podziemnego.

24 września na dziedzińcu Pałacu Sanguszków odbył się Piknik z Produktem Polskim. Do Lubartowa zjechały się Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu lubartowskiego, lokalni producenci i wytwórcy aby zaprezentować swoje produkty, pobawić się przy muzyce i poznać najlepsze danie regionalne. Podczas pikniku mieszkańcy i goście mogli spróbować regionalnych dań oraz gulaszu z dziczyzny, bigosu myśliwskiego.

Droga gruntowa Sułoszyn - Żurawiniec w końcu doczekała się budowy. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych i w 80% sfinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostałe 20% to wkład własny Powiatu Lubartowskiego oraz gmin Firlej i Ostrówek.

22 września przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bójkach (gm. Ostrów Lubelski) odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku pamięci mieszkańców Bójek - ofiar okupacji niemieckiej z okresu II wojny światowej i podkomendnych kpt. Zdzisława Brońskiego ps. “Uskok”, którzy w maju 1945 roku polegli w walce z funkcjonariuszami MO, UBP i NKWD.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIV/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXV/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubartowskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za 2021 rok.
 8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za 2021 rok. 
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za pierwsze półrocze 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubartowski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
 13. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.