Wideokonferencja o propozycjach do RPO

W dniu 16 marca br. odbyła się wideokonferencja dotycząca propozycji rozwiązań do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego 2021-2027, z udziałem władz samorządowych oraz pracowników urzędów z woj. lubelskiego. Konferencję prowadził  europoseł Krzysztof Hetman.

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Na prośbę Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazujemy informację dotyczącą inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Stypendia Starosty Lubartowskiego rozdane

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii starosta Ewa Zybała przekazała, na ręce dyrektorów szkół, dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium dla wyróżniających się uczniów.

Program „Poranek miedzy Wisłą a Bugiem” z udziałem  starosty Ewy Zybały

Czwartego marca w godzinach porannych w TVP 3 Lublin wyemitowany został program „Poranek miedzy Wisłą a Bugiem” z udziałem  starosty Ewy Zybały i Sylwii Florek z Koła Gospodyń Wiejskich w Jedlance (gmina Uścimów).

Zakończenie kadencji 2017 – 2021 Powiatowej Rady Rynku Pracy

W spotkaniu podsumowującym działalność Rady Rynku Pracy w Lubartowie uczestniczyli Starosta Lubartowski - Ewa Zybała, członek zarządu powiatu - Jarosław Budka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie - Ewa Misztal, a także ustępujący członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy.