Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do skorzystania z bonu szkoleniowego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dofinansowanie na drogi powiatowe i gminne

W ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych nasz powiat otrzyma wsparcie na zadanie pn. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1564L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – Etap I”, w wysokości 213 030 zł.

 

W tej edycji wsparcia z Funduszu środki otrzymają także gminy: Kamionka i Ostrówek.

 

 

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Starostwo Powiatowe w Lubartowie otrzyma 6,34 mln zł na dwa zadania.
Pierwsze to budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Ostrowie Lubelskim. Wsparcie wynosi 4 miliony złotych. ZOL to stacjonarny oddział zapewniający całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w domu. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby, aktywizacja i usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki).
Drugie zadanie to remont w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, na które powiat dostanie z funduszu 2,34 mln zł. Przedsięwzięcie polega na "modernizacji instalacji technicznej w szpitalu w Lubartowie celem zabezpieczenia pacjentów szpitala w stały dostęp do wody, energii elektrycznej, tlenu oraz gazów medycznych i technicznych. W tym zakup nowoczesnego agregatu prądotwórczego, zapewnienie rezerwowego buforowego źródła wody.

ostrzeżenie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1
Ważność: od godz. od godz. 13:00 dnia 10.12.2020 do godz. 03:00 dnia 11.12.2020
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów stopniowo przemieszczać się będzie z południa na północ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Przedłużenie okresu ważności.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ilona Bazyluk

 

Aktualizacja z godz. 12.23 z dnia 10.12.20120 r.

 

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Starosta Ewa Zybała wraz z towarzyszącą jej delegacją, w dniu 7 grudnia br., odbyła spotkania z władzami samorządowymi województwa - marszałkami Jarosławem Stawiarskim i Zbigniewem Wojciechowskim oraz Bogdanem Kawałko i podległymi mu pracownikami z Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.