Wystawa - Kierunek Rodzina

Jednym z elementów Kampanii #kierunekrodzina realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie jest autorska wystawa plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze, zlokalizowana wzdłuż alei prowadzącej do Pałacu Sanguszków w Lubartowie, siedzibie Starostwa Powiatowego.

Nowe zasady bezpieczeństwa

stolarz - grafika

W ramach cyklu reportaży Radia Lublin, promujących osoby z pasją, bohaterem audycji jest Zbigniew German niewidomy stolarz z Baranówki pod Lubartowem.


Link do audycji

 

Wystawa w RCEZ

W Bibliotece Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, od 9 października br., można zobaczyć prace malarskie uczennic szkoły: Klaudii Kęski, Agaty Żurawskiej i Weroniki Małyski. Organizatorem wystawy jest Beata Józefaciuk nauczyciel plastyki w RCEZ.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Szymona Tomaszewskiego

Ksiądz Szymon Tomaszewski w latach 1920 – 1950 był administratorem pa-rafii w Firleju. Był zaangażowany w działalność społeczności lokalnej, między innymi z jego inicjatywy powstała w 1938 r. szkoła w Firleju, dokonał prze-budowy kościoła, był działaczem harcerskim, organizatorem kół młodzieży wiejskiej i prezesem straży pożarnej w Firleju. W czasie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję kapelana IV Rejonu AK Firlej – Luszawa. Jako polski patriota i kapłan w swoim życiu kierował się ideą miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka. Narażając własne życie przez lata okupacji na terenie parafii w Firleju ukrywał żydowską rodziną Apelbaumów, która dzięki jego heroicznej postawie przeżyła wojnę. Ksiądz Szymon Tomaszewski za swoją patriotyczną postawę i działalność konspiracyjną w AK został postawiony przed komunistycznym sądem.