grafika na www pop

 

Wzmagający się kryzys klimatyczny wywołuje coraz większe zaniepokojenie na całym globie. W odpowiedzi na te niepokojące tendencje, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, we współpracy z norweskim partnerem Newschool z Oslo, rozpoczyna kolejny etap innowacyjnego projektu "Logika Ekologii". Druga edycja tego przedsięwzięcia, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w Lubartowie,  stanowi ważny krok w edukacji oraz zaangażowaniu młodych ludzi w wyzwania związane z ochroną środowiska.

Zadaniem projektu "Logika ekologii" jest nie tylko zwiększenie świadomości dotyczącej problemów ekologicznych, lecz także rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wśród młodzieży. Poprzez serię lekcji, spotkań z lokalnymi decydentami oraz tworzenie konkretnych projektów adaptacyjnych, inicjatywa ta stawia sobie za cel wyrównanie ścieżek myślowych młodych ludzi do zrozumienia i aktywnego angażowania się w kwestie ekologiczne.

W trwającym semestrze przeprowadzane są lekcje dotyczące kwestii ekologicznych oraz spotkania z przedstawicielami samorządu. Ponadto, projekt zakłada stworzenie prototypowego planu adaptacyjnego lub mitygującego zmiany klimatu w regionie.

Celem "Logiki ekologii" jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia wśród młodzieży na temat rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska. Planowane zajęcia dotkną globalnych i lokalnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz wpływem codziennych decyzji na środowisko, nie tylko lokalnie, lecz także globalnie.

Spotkania z samorządowcami mają za zadanie zaznajomienie uczniów z lokalną polityką środowiskową, strategią adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz identyfikacją problemów środowiskowych w regionie.

Całość działań ma przygotować grunt pod stworzenie innowacyjnego projektu mającego na celu rozwiązanie lokalnych problemów środowiskowych. Wiedza zdobyta podczas zajęć ułatwi przygotowanie realnego projektu do wdrożenia w lokalnych warunkach.

Ważnym elementem projektu jest udział w lokalnej debacie, włączającej mieszkańców, samorządy i organizacje społeczne. Inicjatywa ma na celu aktywizację młodzieży do podejmowania działań obywatelskich na rzecz ochrony środowiska naturalnego, stanowiącego nasze najcenniejsze dobro.

Projekt „Logika ekologii” finansowana jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

"Logika ekologii" to nie tylko program edukacyjny, lecz również manifest zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie lepszej przyszłości dla planety. Krok po kroku, poprzez zdobytą wiedzę i inspirację, młodzi ludzie stają się ambasadorami zmian, wprowadzającymi nowe pomysły i rozwiązania, które mogą mieć realny wpływ na ochronę naszego środowiska.

Nasz projekt nie kończy się na salach lekcyjnych czy debatach samorządowych. To inicjatywa, która przekształca się w działanie społeczne, zrzeszające mieszkańców, decydentów i organizacje wokół wspólnego celu - dbania o naszą planetę. Poprzez propagowanie świadomych wyborów i rozwiązań ekologicznych, ma szansę na istotny wpływ na lokalne społeczności i otoczenie. To właśnie młodzi ludzie, wyposażeni w wiedzę, determinację i zrozumienie, stanowią nadzieję na lepsze jutro dla naszego środowiska.

Więcej informacji na: https://pcyf.org.pl/programy/realizowane/logika-ekologii/aktualnosci-2

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

W okresie okołoświątecznym składamy sobie nawzajem serdeczne życzenia.

28 grudnia w Sali Rycerskiej spotkali się członkowie zarządu powiatu, radni powiatowi, duchowni, samorządowcy, dyrektorzy jednostek, przedstawiciele służb i przedsiębiorcy aby wspólnie celebrować okres Świąt Bożego Narodzenia. Podczas uroczystości nie zabrakło wspólnej modlitwy, kolędowania, dzielenia się opłatkiem i życzeń.

 

19 grudnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie rozstrzygnięto jubileuszową XXV edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Opowieści wigilijne". Podczas uroczystego finału 76 laureatów konkursu plastycznego i 24 nagrodzonych w konkursie literackim odebrało ufundowane przez Starostwo Powiatowe nagrody z rąk jego przedstawiciela - Kierownika Wydziału Oświaty i Sportu Krzysztofa Karczmarza oraz Dyrektor PMDK Jolanty Tomasiewicz. Tegoroczne prace oceniały dwie komisje. Prace literackie oceniali: Ariadna Ewa Zalewska - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie i Andrzej Rybak - kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Prace plastyczne: Siostra Edyta Mróz - Kapucynka Najświętszego Serca Jezusa, Marcin Jabłoński - plastyk, florysta, pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Grażyna Bednarczyk - plastyk i pedagog. Obecni na gali jurorzy konkursu w komentarzu do werdyktu opowiedzieli o nagrodzonych dziełach. Podkreślali, że praca w komisji konkursowej niezmiennie jest dla nich ogromnym przeżyciem, za które są wszystkim uczestnikom niezmiernie wdzięczni. Również z ogromnym podziwem obserwują rozwój i zmiany jakie zachodzą w twórczości uczestników, na które wpływ ma między innymi otaczająca nas rzeczywistość, aktualne wydarzenia na świecie, pęd życia i wewnętrzne emocje. Podczas jubileuszowej uroczystości zostały także wręczone nagrody specjalne - Nagroda Dyrektora PMDK trafiła do Michała Czeczko z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skrobowie oraz Jakuba Kosteckiego ze Szkoły Podstawowej w Dębicy, Nagroda Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie trafiła do Marcela Jacha ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie, a do Liliany Branicy z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie - specjalna nagroda od Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Po zakończonej uroczystości uczestnicy gali mogli podziwiać swoje prace na wystawie pokonkursowej w siedzibie PMDK.

25 lat temu powstała idea “Opowieści wigilijnych”. Konkurs miał inspirować dzieci i młodzież do kultywowania, przechowywania i utrwalania ponadczasowych tradycji kulturowych związanych z duchowym wymiarem Świąt Bożego Narodzenia. Choć organizatorzy nie przypuszczali, że konkurs będzie cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem to kolejne i kolejne edycje sprawiły, że wpisał się on na stałe w pejzaż kulturalny Powiatu Lubartowskiego. Corocznie do PMDK wpływa od 400 do 700 prac plastycznych i literackich. Przez 25 lat wiele tysięcy uczniów snuło swoje wigilijne opowieści utrwalając je na płótnie i papierze. Tak powstały tysiące małych arcydzieł, które cieszyły oko na wystawach pokonkursowych i serca czytelników. Młodzi ludzie bardzo często zaskakiwali różnorodnością technik plastycznych i form literackich, świeżością spojrzenia, głębokością refleksji i analizy wartości jakie towarzyszą celebracji tych świąt. Młodym artystom życzymy dalszych sukcesów, wspaniałych pomysłów, nowych inspiracji i refleksji, które znajdą swój finał w kolejnej edycji.

 

Dnia 22 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, odbyło się uroczyste wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego dla Joanny Skomorowskiej - nauczycielki informatycznych przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie, która 13 grudnia 2023 r. zdała egzamin przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Lubartowie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia ślubowania. Rotę nauczycielskiego przyrzeczenia odczytał Krzysztof Karczmarz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu. Po jego złożeniu, Joanna Skomorowska otrzymała z rąk starosty Tomasza Marzędy akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

 

 

,,Tyle marzeń jest na świecie
Czy się spełnią ? Trzeba wierzyć...
Bo od Ciebie tak naprawdę , bo od Ciebie to zależy".

Słowa te były mottem, które w tym roku towarzyszyło nam podczas zbiórki darów w ramach akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Od 20 lat w naszej szkole funkcjonuje Terenowy Sztab Akcji. Tak i w tym roku w  listopadzie sztab został zarejestrowany pod numerem 27  i rozpoczęła się wielka zbiórka.

Na rzecz akcji zorganizowaliśmy:

  • dyskotekę andrzejkową, na którą biletem wstępu były słodycze,
  • szkolne ,,Mikołajki", podczas których zbieraliśmy maskotki, książeczki dla dzieci, słodycze,
  • turniej charytatywny w piłkę siatkową,
  • zbiórkę artykułów spożywczych w sklepie ,,Biedronka" w Kocku w dniu 16 grudnia 2023 roku.

Akcja w naszej szkole trwała do dnia 18 grudnia 2023 roku. Zebraliśmy 222,70 kg darów, z których przygotowaliśmy  paczki świąteczne dla dzieci i rodzin z terenu miasta i gminy Kock.

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania darczyńcom i wolontariuszom, Jeronimo  Martins Polska S.A. Centrum  Dystrybucyjne w Lubartowie, pracownikom sklepu ,,Biedronka" w Kocku oraz wszystkim, którzy  włączyli się do akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

 

                                                                                          Szef Terenowego Sztabu Akcji Nr 27

                                                                                            Katarzyna Wierzchoń-Krysińska

 

2 pdpz

 

1 pdpz

 

3 pdpz

 

6 pdpz