3 maja odbyły się lubartowskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wziął w nich udział starosta Tomasz Marzęda, radni powiatowi, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb  i mieszkańcy powiatu.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku zwana powszechnie Konstytucją 3 Maja regulowała ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Celem uchwalenia konstytucji była chęć zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Po 14 miesiącach, po przystąpieniu króla do targowiczan, konstytucja straciła ważność. 23 listopada 1793 roku sejm grodzieński uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, ogromny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz sekretarz królewski Scipione Piattoli.

 

W związku z planowanymi na 5 maja br. obchodami Dnia Strażaka, prosimy o niepozostawianie pojazdów na parkingu przed starostwem w dniach 4-5 maja.

 

zakaz parkowania 4 5

Już po raz dwudziesty tym dniu upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi RP, poczucia wspólnoty i odczuwania dumy ze swojej Ojczyzny zapraszają instytucje kultury. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą jako wyraz uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc w najtrudniejszych momentach.

 

flag 5628983 1920

Przez dwa lata mieszkańcy powiatu lubartowskiego korzystali z usługi transportowej door-to-door. Początkowo przejazdy dla mieszkańców zgodnie z projektem współfinansowanym przez PEFRON były bezpłatne. Przez ostatni rok usługa była odpłatna – mieszkańcy ponosili symboliczne koszty. Z usługi mogli skorzystać pełnoletni mieszkańcy powiatu, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, senior, osoba mająca problemy z samodzielnym poruszaniem się..

W ramach projektu door-to-door wykonano ponad 2000 kursów. Mieszkańcy powiatu korzystający z transportu jeździli do lekarza, urzędu lub w celach zawodowych. W ciągu tego okresu z przejazdu korzystały osoby jeżdżące indywidualnie oraz grupy. Transport odbywał się na terenie całego powiatu, ale osoby korzystające z tej usługi mogły pojechać także do Lublina.

 

d2d

Abiturienci z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odebrali świadectwa dojrzałości i tym samym zakończyli rok szkolny. Starosta Tomasz Marzęda życzył młodzieży najlepszych wyników egzaminów maturalnych i sukcesów na studiach.