Po raz kolejny pod siedzibą Starostwa Powiatowego w Lubartowie zagościł Kapucyński Piknik Motocyklowy. W tym roku podczas imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Alwernia – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny zbierano pieniądze na rehabilitację i leczenie małej Oliwki z Lubartowa.

 

Informujemy, że w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online będzie dostępna pod adresem:

https://powiatlubartowski.esesja.pl/?fbclid=IwAR0FW-0kFVA9DbhrMeXkq3HpKHYED9Fbj_8QeN3YSXRtqIsn_WYLhhV4WJg

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XLIII/23 z dnia 29 marca 2023 r.

4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2022 rok.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie za 2022 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022  rok.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (data wpływu skargi 27.03.2023 r.)

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Starostę Lubartowskiego. (data wpływu skargi 13.04.2023 r.)

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (data wpływu skargi 13.04.2023 r.)

17. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie sesji.

W dniu 15 maja odbył się Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Kocku. Była to wspaniała okazja dla uczniów szkół podstawowych, by poznać placówkę oraz jej ofertę edukacyjną.

Ponad 100 uczniów z terenu Powiatu Lubartowskiego, Radzyńskiego i Łukowskiego mogło obejrzeć stoiska prezentujące poszczególne kierunki kształcenia, zostało oprowadzonych po szkole przez uczniów oraz czekał na nich słodki poczęstunek.
W tym roku na dniu otwartym byli obecni przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocku. Uczniowie obejrzeli wyposażenie, dron oraz porozmawiali z policjantami i strażakami.
Nowością w ofercie szkoły jest nabór do klasy policyjnej oraz strażackiej.

Od 15 maja rozpoczyna się rekrutacja, która potrwa do 23 czerwca.

 

ostrzezenie meteorologiczne

                                                                                                                                                           

                                                                                                     Pobierz plik pdf      Pobierz plik pdf

Zespół Szkół w Kocku zaprasza uczniów klas ósmych na Dzień Otwarty Szkoły który odbędzie się w dniu 15 maja o godz. 11.30. W programie są przewidziane pokazy policyjno-strażackie, zwiedzanie szkoły, pokaz kierunków kształcenia oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Czekamy na Ciebie!

 

Główne Kock

 

2 kock