Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie razem z Powiatem Lubartowskim zaprasza na cykl dwudniowych spotkań dotyczące współpracy JST z PES w zakresie zlecania usług społecznych w powiecie lubartowskim

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Ponad 140 rowerzystów wzięło udział w VIII rajdzie rowerowym dla uczczenia wyzwolenia gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Podczas 22-kilomertowej trasy uczestnicy odwiedzili miejsca pamięci, w których składali kwiaty oraz mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy historycznej. Rajd zakończył się na terenie leśniczówki Budy, gdzie na rowerzystów czekał poczęstunek. Najmłodsi wzięli udział w konkursie wiedzy o 27 WDP AK. Punktem głównym było losowanie rowerów. Jeden z rowerów został ufundowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Patronem honorowym rajdu był starosta Tomasz Marzęda.

 

 

Wyremontowaną drogą w Czerniejowie pojedziesz wcześniej.

Prace remontowe kilometrowego odcinka drogi od miejscowości Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559 L zakończyły się dwa miesiące przed zaplanowanym terminem.

Wartość inwestycji to prawie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych.

 

 

 

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. w godzinach: 10:00-12:35

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

1webSen