Dziś w Sali Rycerskiej Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem: Link

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu sesji Nr XL/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski za 2022 r.
 • Informacja o realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie w 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2023 r.
 • Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lubartowie za 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r. 
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.

Biuro „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 na dofinansowanie organizacji wydarzeń w 2023 roku. Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

PROGRAM DOTACYJNY „NIEPODLEGŁA” 2023 – UPAMIĘTNIENIE WYDARZEŃ OD 1768 DO 1989 ROKU
Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Niepodległa” 2023 wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2023 roku wynosi 6 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59.
Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia 2023 do 20 listopada 2023 roku.

Więcej informacji pod adresem:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-niepodlegla-2023/

25 stycznia w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego spotkali się przedsiębiorcy, osoby zainteresowane założeniem własnej działalności i przedstawiciele Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Rozmawiano o pozyskiwaniu funduszy na rozwój lub otwarcie firmy, pozyskiwaniu nowych technologii i wsparciu LPNT dla przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu.

                                                                                

 

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych w 2023 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

W załączeniu instrukcja wypełniania oferty.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_wniosku_2023.docx)Instrukcja wypełniania oferty65 kB2023-01-25 11:15

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2023 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły BIP