15 kwietnia przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie odbyła się konferencja prasowa podczas, której podpisane zostały umowy na remont dróg wojewódzkich nr 809, nr 813 i nr 815. Remont 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 809 w powiecie lubartowskim dotyczy odcinka między Starościnem a Lasem Gołębskim. Umowy podpisali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera oraz wykonawcy Prezes Zarządu PRD Lubartów Janusz Białek i Marcin Zieliński dyrektor lubelskiego oddziału firmy Strabag sp.z o.o.. W konferencji uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Janusz Bodziacki, poseł Sylwester Tułajew, Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda oraz członkowie zarządu: Lucjan Mileszczyk, Ryszard Wójcik i Jan Zaworski. Obecni byli także: Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, zastępca Burmistrza Miasta Kamionka Grzegorz Szymanek, sekretarz powiatu Michał Rola, Andrzej Kardasz oraz Tadeusz Małyska.

Wartość inwestycji drogowej w powiecie lubartowskim wyniesie 7,5mln.

 

 

W sobotę 13 kwietnia w PMDK w Lubartowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Lubartowskiego.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przyjęto stanowisko z okazji jubileuszu. W czasie gali wręczono medale i podziękowania starostom, przewodniczącym Rady Powiatu, radnym powiatowym, a także dyrektorom jednostek powiatowych.

Zebrani goście wysłuchali utworów w wykonaniu utalentowanych wokalistek z PMDK w Lubartowie.

 

 

12 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyły się uroczyste obchody 550-lecia Województwa Lubelskiego. Podczas wydarzenia marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wyróżnili medalem pamiątkowym województwa lubelskiego 41 osób, które przyczyniły się do rozwoju regionu. Jednym z odznaczonych został starosta Tomasz Marzęda.

 

 

11 kwietnia w starostwie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy konkursu wyłonieni w eliminacjach gminnych musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych, postępowania w przypadku pożaru, umiejętności korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego oraz tradycji i historii ruchu strażackiego.

 

 

Podczas spotkania pod przewodnictwem starosty Tomasza Marzędy służby poinformowały o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego w 2023 roku. Potwierdzono gotowość służb, inspekcji i straży do działań podczas wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu oraz zaprezentowany został projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2024-2028”.