sprzęt ZDP

Na dziedzińcu przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie, w dniu dzisiejszym, odbyła się prezentacja nowej zamiatarki zakupionej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg oraz symboliczne przekazanie kluczyków do niej, dyrektorowi Zarządu Dróg Grzegorzowi Jaworskiemu przez starostę Ewę Zybałę.

zmiany na egzaminach

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.
Więcej na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

 

Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do skorzystania z bonu szkoleniowego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dofinansowanie na drogi powiatowe i gminne

W ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych nasz powiat otrzyma wsparcie na zadanie pn. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1564L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – Etap I”, w wysokości 213 030 zł.

 

W tej edycji wsparcia z Funduszu środki otrzymają także gminy: Kamionka i Ostrówek.

 

 

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Starostwo Powiatowe w Lubartowie otrzyma 6,34 mln zł na dwa zadania.
Pierwsze to budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Ostrowie Lubelskim. Wsparcie wynosi 4 miliony złotych. ZOL to stacjonarny oddział zapewniający całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w domu. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby, aktywizacja i usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki).
Drugie zadanie to remont w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, na które powiat dostanie z funduszu 2,34 mln zł. Przedsięwzięcie polega na "modernizacji instalacji technicznej w szpitalu w Lubartowie celem zabezpieczenia pacjentów szpitala w stały dostęp do wody, energii elektrycznej, tlenu oraz gazów medycznych i technicznych. W tym zakup nowoczesnego agregatu prądotwórczego, zapewnienie rezerwowego buforowego źródła wody.