W czwartek 28 marca w Sali Rycerskiej odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubartowie. Celem spotkania było powołanie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego PRRP. Nowym przewodniczącym został Jacek Bednarski, a wiceprzewodniczącym Małgorzata Babczyńska. W trakcie spotkania powołano również nowego członka PRRP – został nim Maciej Jezior.

 

 

26 marca Tomasz Marzęda, Starosta Lubartowski wraz z Januszem Pożakiem, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie, wręczali stypendia Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku.

Uroczystą akademię prowadził Krzysztof Karczmarz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu.

Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów, zarówno naukowych jak i sportowych.

 

 

Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubartowskiego.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – działanie 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej zakupiono sprzęt, który służyć będzie do monitoringu terenów podlegających ochronie oraz walki z kłusownictwem wodnym.

W ramach projektu przekazano:

1. samochód terenowy typu pick-up marki Sangyoung Muso Grand do przeprowadzania patroli;

2. umundurowanie (odzież ochronna umożliwiająca pracę w trudnym i wymagającym terenie) – zakupionych zostało 41 kompletów, w skład których wchodzą: kurtka wojskowa, bluza polar, spodnie wojskowe, kamizelka taktyczna, wodery;

3. sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z kłusownikami, umożliwiające przeprowadzanie patroli o różnej porze dnia i nocy oraz stały monitoring akwenów wodnych (18 latarek diodowych, 6 kamerek sportowych oraz 6 kompletów akcesoriów do kamerek, 6 lustrzanek, 18 lornetek, 5 termowizorów obserwacyjnych, monokular termowizyjny  - 5 szt, 10 fotopułapek, 6 stojaków trójnogów do ważenia, 2 drony, silnik zaburtowy, łódź wędkarska oraz przyczepa do  transportu łodzi).

 

26 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Powiatowy Czytelnik Roku 2024, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie. Wzięły w nim udział wszystkie biblioteki publiczne z terenu powiatu lubartowskiego. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do regularnych spotkań z literaturą, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja usług bibliotecznych w lokalnym środowisku. Nagrody wręczali: Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski, Jacek Pożarowszczyk Wicestarosta Lubartowski.

Zwycięzcy w I kategorii wiekowej – czytelnicy do lat 5:

1. Antoni Pożarowszczyk – m.gm. Kock

2. Ignacy Pszczoła – gm. Serniki

3. Paulina Figiel – gm. Abramów

Wyróżnieni w I kategorii wiekowej:

1. Marcelina Osior – gm. Michów

2. Barbara Bronisz – gm. Lubartów

3. Aleksandra Serwin – gm. Niedźwiada

Zwycięzcy w II kategorii wiekowej – czytelnicy od 6 do 12 lat

1. Konstanty Przybysławski – m.gm. Kock

2. Justyna Figiel – gm. Abramów

3. Tymoteusz Steć – m. Lubartów

Wyróżnieni w II kategorii wiekowej:

1. Oskar Szczuchniak – gm. Michów

2. Aleksandra Kopyść – gm. Ostrówek

3. Thomas Tchórz – gm. Firlej

Zwycięzcy w III kategorii wiekowej – czytelnicy od 13 do 19 lat

1. Klaudia Łukasiewicz – gm. Lubartów

2. Julia Janiak – m.gm. Ostrów Lubelski

3. Karolina Rawiak – m. Kamionka

Wyróżnieni w III kategorii wiekowej:

1. Emilia Zięba – gm. Jeziorzany

2. Mateusz Kucharzyk – m. Lubartów

3. Nikola Prażmo – gm. Serniki

Zwycięzcy w IV kategorii wiekowej – dorośli:

1. Henryka Szczuchniak – gm. Michów

2. Ewa Frankowska– m. gm. Ostrów Lubelski

3. Monika Grymuza – m. Kamionka

Wyróżnieni w IV kategorii wiekowej:

1. Grażyna Charlińska – gm. Lubartów

2. Henryka Żytkowska – gm. Lubartów

3. Stanisław Młynarczyk – gm. Uścimów

Laureatom, wyróżnionym i wszystkim Czytelnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej przyjaźni z książką oraz wiele satysfakcji z przeczytanej lektury. Podziękowania składamy również bibliotekom powiatu lubartowskiego.

 

1 dorklim

 

FEL logotyp kolor poziom

W poniedziałkowe przedpołudnie w PMDK-u odbyła się konferencja informacyjno - edukacyjna „Doradztwo klimatyczne”. Udział w niej wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowcy oraz młodzież i nauczyciele lubartowskich szkół średnich.
W trakcie lubartowskiego sympozjum tematyczne prelekcje wygłosili:

- Janusz Bodziacki, dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

- dr Krzysztof Siwek z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- dr hab. Stanisław Chmiel, profesor UMCS, kierownik katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- Kajetan Kośćik, koordynator w zespole doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Uczestników spotkania powitał oraz słowo wstępne, a także podsumowania konferencji wygłosił Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda.

„Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobiegania powodziom i suszy”.