Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy na taką skalę zainicjował konkurs na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu. Na ten cel wyasygnowano środki w wysokości 6 milionów złotych. Otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Głównym celem konkursu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Pieniądze można uzyskać na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze naszego regionu – w tym na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem – oraz na wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP będą mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego i procedury przyznawania dotacji oraz zapoznają się z instrukcją wypełniania wniosku.

Termin spotkania w powiecie lubartowskim: 10 stycznia 2024 r. godz.13:00
Miejsce spotkania: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ul. Słowackiego 7, sala widowiskowa

 

1osp

 

2osp

 

3osp

 

4osp

 

5osp

ostrzezenie meteo

grafika na www pop

 

Wzmagający się kryzys klimatyczny wywołuje coraz większe zaniepokojenie na całym globie. W odpowiedzi na te niepokojące tendencje, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, we współpracy z norweskim partnerem Newschool z Oslo, rozpoczyna kolejny etap innowacyjnego projektu "Logika Ekologii". Druga edycja tego przedsięwzięcia, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w Lubartowie,  stanowi ważny krok w edukacji oraz zaangażowaniu młodych ludzi w wyzwania związane z ochroną środowiska.

Zadaniem projektu "Logika ekologii" jest nie tylko zwiększenie świadomości dotyczącej problemów ekologicznych, lecz także rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wśród młodzieży. Poprzez serię lekcji, spotkań z lokalnymi decydentami oraz tworzenie konkretnych projektów adaptacyjnych, inicjatywa ta stawia sobie za cel wyrównanie ścieżek myślowych młodych ludzi do zrozumienia i aktywnego angażowania się w kwestie ekologiczne.

W trwającym semestrze przeprowadzane są lekcje dotyczące kwestii ekologicznych oraz spotkania z przedstawicielami samorządu. Ponadto, projekt zakłada stworzenie prototypowego planu adaptacyjnego lub mitygującego zmiany klimatu w regionie.

Celem "Logiki ekologii" jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia wśród młodzieży na temat rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska. Planowane zajęcia dotkną globalnych i lokalnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz wpływem codziennych decyzji na środowisko, nie tylko lokalnie, lecz także globalnie.

Spotkania z samorządowcami mają za zadanie zaznajomienie uczniów z lokalną polityką środowiskową, strategią adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz identyfikacją problemów środowiskowych w regionie.

Całość działań ma przygotować grunt pod stworzenie innowacyjnego projektu mającego na celu rozwiązanie lokalnych problemów środowiskowych. Wiedza zdobyta podczas zajęć ułatwi przygotowanie realnego projektu do wdrożenia w lokalnych warunkach.

Ważnym elementem projektu jest udział w lokalnej debacie, włączającej mieszkańców, samorządy i organizacje społeczne. Inicjatywa ma na celu aktywizację młodzieży do podejmowania działań obywatelskich na rzecz ochrony środowiska naturalnego, stanowiącego nasze najcenniejsze dobro.

Projekt „Logika ekologii” finansowana jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

"Logika ekologii" to nie tylko program edukacyjny, lecz również manifest zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie lepszej przyszłości dla planety. Krok po kroku, poprzez zdobytą wiedzę i inspirację, młodzi ludzie stają się ambasadorami zmian, wprowadzającymi nowe pomysły i rozwiązania, które mogą mieć realny wpływ na ochronę naszego środowiska.

Nasz projekt nie kończy się na salach lekcyjnych czy debatach samorządowych. To inicjatywa, która przekształca się w działanie społeczne, zrzeszające mieszkańców, decydentów i organizacje wokół wspólnego celu - dbania o naszą planetę. Poprzez propagowanie świadomych wyborów i rozwiązań ekologicznych, ma szansę na istotny wpływ na lokalne społeczności i otoczenie. To właśnie młodzi ludzie, wyposażeni w wiedzę, determinację i zrozumienie, stanowią nadzieję na lepsze jutro dla naszego środowiska.

Więcej informacji na: https://pcyf.org.pl/programy/realizowane/logika-ekologii/aktualnosci-2

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

W okresie okołoświątecznym składamy sobie nawzajem serdeczne życzenia.

28 grudnia w Sali Rycerskiej spotkali się członkowie zarządu powiatu, radni powiatowi, duchowni, samorządowcy, dyrektorzy jednostek, przedstawiciele służb i przedsiębiorcy aby wspólnie celebrować okres Świąt Bożego Narodzenia. Podczas uroczystości nie zabrakło wspólnej modlitwy, kolędowania, dzielenia się opłatkiem i życzeń.

 

19 grudnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie rozstrzygnięto jubileuszową XXV edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Opowieści wigilijne". Podczas uroczystego finału 76 laureatów konkursu plastycznego i 24 nagrodzonych w konkursie literackim odebrało ufundowane przez Starostwo Powiatowe nagrody z rąk jego przedstawiciela - Kierownika Wydziału Oświaty i Sportu Krzysztofa Karczmarza oraz Dyrektor PMDK Jolanty Tomasiewicz. Tegoroczne prace oceniały dwie komisje. Prace literackie oceniali: Ariadna Ewa Zalewska - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie i Andrzej Rybak - kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Prace plastyczne: Siostra Edyta Mróz - Kapucynka Najświętszego Serca Jezusa, Marcin Jabłoński - plastyk, florysta, pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Grażyna Bednarczyk - plastyk i pedagog. Obecni na gali jurorzy konkursu w komentarzu do werdyktu opowiedzieli o nagrodzonych dziełach. Podkreślali, że praca w komisji konkursowej niezmiennie jest dla nich ogromnym przeżyciem, za które są wszystkim uczestnikom niezmiernie wdzięczni. Również z ogromnym podziwem obserwują rozwój i zmiany jakie zachodzą w twórczości uczestników, na które wpływ ma między innymi otaczająca nas rzeczywistość, aktualne wydarzenia na świecie, pęd życia i wewnętrzne emocje. Podczas jubileuszowej uroczystości zostały także wręczone nagrody specjalne - Nagroda Dyrektora PMDK trafiła do Michała Czeczko z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skrobowie oraz Jakuba Kosteckiego ze Szkoły Podstawowej w Dębicy, Nagroda Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie trafiła do Marcela Jacha ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie, a do Liliany Branicy z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie - specjalna nagroda od Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Po zakończonej uroczystości uczestnicy gali mogli podziwiać swoje prace na wystawie pokonkursowej w siedzibie PMDK.

25 lat temu powstała idea “Opowieści wigilijnych”. Konkurs miał inspirować dzieci i młodzież do kultywowania, przechowywania i utrwalania ponadczasowych tradycji kulturowych związanych z duchowym wymiarem Świąt Bożego Narodzenia. Choć organizatorzy nie przypuszczali, że konkurs będzie cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem to kolejne i kolejne edycje sprawiły, że wpisał się on na stałe w pejzaż kulturalny Powiatu Lubartowskiego. Corocznie do PMDK wpływa od 400 do 700 prac plastycznych i literackich. Przez 25 lat wiele tysięcy uczniów snuło swoje wigilijne opowieści utrwalając je na płótnie i papierze. Tak powstały tysiące małych arcydzieł, które cieszyły oko na wystawach pokonkursowych i serca czytelników. Młodzi ludzie bardzo często zaskakiwali różnorodnością technik plastycznych i form literackich, świeżością spojrzenia, głębokością refleksji i analizy wartości jakie towarzyszą celebracji tych świąt. Młodym artystom życzymy dalszych sukcesów, wspaniałych pomysłów, nowych inspiracji i refleksji, które znajdą swój finał w kolejnej edycji.