Akty powierzenia na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie z rąk starosty Tomasza Marzędy odebrali Joanna Pilarczyk i Zbigniew Sajda.

 

Ponad trzy kilometrowy odcinek drogi powiatowej został wyremontowany za niecałe dwa miliony złotych.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Lubartowskiego, przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządowcy, duchowni i mieszkańcy gminy Firlej.

 

 

Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Tomasz Marzęda - Starosta Lubartowski oraz Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapraszają mieszkańców powiatu na Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

 

1 MWP

W dniu 7 lipca w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podpisano umowy z samorządowcami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd Powiatu pozyskał 4 856 280,62 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr L1566 w miejscowości Nowa Jedlanka”.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie reprezentowali starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk, członek zarządu Lucjan Mileszczyk oraz skarbnik Elżbieta Remiszewska.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

 

6 lipca dzieci z przedszkola „Kacper” odwiedziły Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Pracownicy przedstawili przedszkolakom historię Pałacu Sanguszków oraz Sali Rycerskiej. Podczas zwiedzania urzędu dzieci z grupy „Biedronki” odwiedziły wybrane wydziały i zapoznały się z tajnikami pracy urzędników.