Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przekazał na ręce starosty Ewy Zybały wyróżnienie przyznane Powiatowi Lubartowskiemu dla zajęcie 8 miejsce w klasyfikacji powiatów Systemu Sportu Młodzieżowego w 2021 roku w województwie lubelskim.

Popołudniowa narada u Starosty Lubartowskiego dotycząca przedstawienia uwag do projektu drogi S19!

W naradzie uczestniczyli starosta Ewa Zybała, wicestarosta Lucjan Mileszczyk, członek zarządu Jarosław Budka, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie z dyr. Grzegorzem Jaworskim na czele, a także reprezentanci Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa oraz Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie st. bryg. Tomasz Podkański oraz powołany, z dniem 09 lutego 2022 roku, na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie st. kpt. Sylwester Goławski złożyli w dniu dzisiejszym wizytę w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Spotkali się ze starostą Ewą Zybałą w celu omówienia dalszej współpracy pomiędzy samorządem a strażą.

Powiat Lubartowski, w dniu 9.02 br., przekazał aktem notarialnym w odpłatne użytkowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Lubartowie na czas nieoznaczony nieruchomość, której jest właścicielem, o powierzchni 0,0373 ha, położoną przy ul. Słowackiego 7, na potrzeby komunikacyjne i przeciwpożarowe dla budynku, który stanie na działce sąsiedniej (po granicy z przekazana działką). Umowa otwiera możliwość otrzymania pozwolenia na rozbudowę Hospicjum Św. Anny w Lubartowie (budowę nowego budynku).

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ulica Cicha 14, 21-100 Lubartów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098568, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000002947, REGON 431219957, NIP 714-163-28-75.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (u 675_22 zał..pdf)Załącznik do uchwały Nr 675/22334 kB2022-02-08 12:44
Pobierz plik (u 675_22.pdf)Uchwała Nr 675/221147 kB2022-02-08 12:43