Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" wydała katalog, który zawiera zdjęcia wraz z opisem produktów z powiatu lubartowskiego.

W trakcie zdalnej sesji Rady Powiatu ślubowanie, o poniższej treści, złożyła nowa radna, Wanda Abramek:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubartowskiego rywalizowali w drugim etapie VIII Regionalnej Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

Od 25 listopada odbędą się konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” dla województwa lubelskiego.

10 listopada 2021 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie odbył się koncert patriotyczny „Niepodległa młodych”.