10 -13 stycznia w godzinach 7:30 - 15:00 na terenie obwodu łowieckiego 130 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Kozłówka" (lasy i tereny w okolicach Wólki Zawieprzyckiej i Rokitna) planowane jest polowanie zbiorowe.

Nadleśnictwo Lubartów zastrzega, że wykonanie polowań jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz innych niezależnych od nadleśnictwa czynników.

 

polowanie

ostrzezenie meteorologiczne

 

Pobierz plik pdf

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2022 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8,21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu
w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. Uchwała.pdf
    w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe
  • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe Wniosek.docx

Dziś w Sali Rycerskiej  Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem:

https://powiatlubartowski.esesja.pl/

 

             

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVI/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVII/22 z dnia 7 września 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVIII/22 z dnia 28 września 2022 r.

6. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIX/22 z dnia 10 października 2022 r.

7. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między    sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2022 – 2024.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji projektu

pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L”.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L”.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2022 rok.

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

16.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

17.Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie sesji.