GUS informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada rozpoczęły się, w przeddzień 103 rocznicy odzyskania niepodległości, złożeniem kwiatów na cmentarzu parafialnym na mogiłach poległych. Tego samego dnia wieczorem w lubartowskim PMDK odbył się koncert „Niepodległa Młodych”.

W lubartowskim starostwie odbyło się spotkanie członków zarządu powiatu z kierownictwem SPZOZ w Lubartowie. Udział w nim  wzięli: starosta Ewa Zybała, członkowie zarządu – Jarosław Budka i Ryszard Wójcik, sekretarz powiatu Michał Rola i przedstawiciele starostwa oraz p.o. dyrektora szpitala Mirosław Makarewicz, kierownictwo oraz ordynatorzy z SPZOZ.

Badanie osób podlegających obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską odbywa się w tym roku w nowej siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ulicy Słowackiego 7. Kwalifikacja Wojskowa rozpoczęła się 18 października i potrwa do 12 listopada.

Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę dróg, infrastruktury edukacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz cyfryzację usług. Najwięcej otrzyma powiat lubartowski  - ponad 18 mln zł - na realizację projektu "Zielony Ostrów Lubelski - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką.