Droga gruntowa Sułoszyn - Żurawiniec w końcu doczekała się budowy. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych i w 80% sfinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostałe 20% to wkład własny Powiatu Lubartowskiego oraz gmin Firlej i Ostrówek.

22 września przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bójkach (gm. Ostrów Lubelski) odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku pamięci mieszkańców Bójek - ofiar okupacji niemieckiej z okresu II wojny światowej i podkomendnych kpt. Zdzisława Brońskiego ps. “Uskok”, którzy w maju 1945 roku polegli w walce z funkcjonariuszami MO, UBP i NKWD.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIV/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXV/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubartowskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za 2021 rok.
 8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za 2021 rok. 
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za pierwsze półrocze 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubartowski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
 13. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Informujemy że od dnia 23.09.2022r do 13.10.2022r na linii Wólka Krasienińska- Nowodwór Piaski ( sklep GS) – Lubartów nie będą realizowane przewozy finansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych w związku z wypowiedzeniem  umowy z operatorem obsługującym do tej pory w/wymienioną linię. 

Do przygotowania potraw i wypieków używamy ziaren i mąk z ekologicznych zbóż, szczególnie polecamy świeżo mielone mąki które mają gwarantowaną jakość prozdrowotną. Najbardziej

polecamy mąki z ziarna Orkiszu, Samopszy , Płaskurki oraz ostatnio z pszenicy Trispy – które to zboże zostało odtworzone z banku zbóż pierwotnych, i staje się coraz bardziej popularne ze względu na walory prozdrowotne.