Informujemy, że w dniach 4-6 października 2023 r. na terenie powiatu odbywa się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu padłych dzików w ramach zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

dzik w naturze siedlisko niebezpieczne zwierze w lesie czechy natura sus scrofa

 

Obraz autorstwa vladimircech na Freepik

30 września w sali kinowej LOK świętowano jubileusz 95-lecia orkiestry OSP.

Był to czas podziękowań, odznaczeń i wręczania upominków dla muzyków grających obecnie i dla tych, którzy już z orkiestry odeszli.

Jako pierwszy, gratulacje, życzenia dalszych sukcesów i pamiątkowy grawerton, naszym lubartowskim artystom przekazał starosta Tomasz Marzęda.

Po części oficjalnej jubilaci zagrali koncert. Jak zawsze wspaniały.

 

 

29 września w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą "PROW wspiera lubelską wieś". Podczas wydarzenia nagrodzono najbardziej zasłużonych i pokazano jak pozyskane fundusze wpłynęły na rozwój Lubelszczyzny.

Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Na gali wyróżniono Powiat Lubartowski w kategorii „PROW wspiera rolnictwo” za skalę przeprowadzonych scaleń gruntów, Gminę Uścimów w kategorii „PROW wspiera środowisko” oraz przyznano Gminie Niedźwiada statuetkę Top Lidera za zajęcie III miejsca w kategorii „PROW wspiera infrastrukturę”.

 

 

29 września 2023 roku na Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Konwent Dyrektorów Miejskich i Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubelskiego. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Konwentu Monika Mikołajewska. Zaproszonych gości przywitali: wicestarosta Jacek Pożarowszczyk oraz członkowie Zarządu Powiatu Lubartowskiego: Lucjan Mileszczyk i Ryszard Wójcik. Spotkanie dotyczyło bieżących problemów w funkcjonowaniu urzędów pracy i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.