25 stycznia w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego spotkali się przedsiębiorcy, osoby zainteresowane założeniem własnej działalności i przedstawiciele Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Rozmawiano o pozyskiwaniu funduszy na rozwój lub otwarcie firmy, pozyskiwaniu nowych technologii i wsparciu LPNT dla przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu.

                                                                                

 

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych w 2023 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

W załączeniu instrukcja wypełniania oferty.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_wniosku_2023.docx)Instrukcja wypełniania oferty65 kB2023-01-25 11:15

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2023 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły BIP

Mobilny Zespół Rekrutacyjny 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie 07 lutego i 07 marca w godzinach 9.00 – 13.00, serdecznie zaprasza do Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Juliusza Słowackiego 8.

W tym dniu czekać będą na Państwa żołnierze, od których będzie można uzyskać informację o warunkach służby oraz wymaganiach i zasadach naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i 22 Batalionu Lekkiej Piechoty.

 

WOT

Rozporządzenie

Uzasadnienie