ostrzezenie

 

                                                                                                                            Link

Już dziś o godzinie 12.00 rozpocznie się XLIV sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online będzie dostępna pod adresem:

Link

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XLIII/23 z dnia 29 marca 2023 r.

4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami

oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2022 rok.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie za 2022 rok

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie

w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi

na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (data wpływu skargi 27.03.2023 r.)

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Starostę Lubartowskiego. (data wpływu skargi 13.04.2023 r.)

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi

na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (data wpływu skargi 13.04.2023 r.)

17. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych

oraz udzielonych odpowiedziach.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie sesji.

Trwa XLIV sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online dostępna jest pod adresem : Link

 

Moc atrakcji już 3 czerwca na dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie                                             

 

                         

"SAMOOBRONA KOBIET - ZAUFAJ WOJSKU" - RUSZAJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE TRENINGI

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Już w sobotę 27 maja w 16 miastach wszystkie chętne pełnoletnie panie mogą wziąć udział w blisko 4-godzinnym, bezpłatnym, praktycznym treningu z technik samoobrony, prowadzonym przez wykwalifikowanych żołnierzy – instruktorów.

Projekt realizowany jest w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja do 20 sierpnia. Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

W każdym z miejsc, w czasie szkolenia ochotniczek, ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno – informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.

Regulamin, wykaz dat i miejsc szkolenia oraz lista osób prowadzących zapisy znajduje się w załącznikach na stronie:

Link

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych lokalnych Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych.

 

1 sok