Z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam serdeczne podziękowania za dotychczasową, efektywną pracę na rzecz popularyzacji książki i upowszechniania kultury.

Swoją postawą i podejmowanym inicjatywom zachęcacie Państwo czytelników do inwestowania we własną przyszłość i zdobywania nowej wiedzy, jaką bez wątpienia dają kolejne przeczytane książki. Cieszę się, że dzięki Państwa zaangażowaniu i kreatywności biblioteki stają się ważnymi ośrodkami inicjatyw twórczych, wydarzeń kulturalnych, miejscem przyjaznym dla czytelnika.

Dołączam dla wszystkich Państwa życzenia dalszych sukcesów zawodowych, mierzonych wzrostem czytelnictwa. Dopełnieniem tego niech będzie szacunek społeczeństwa i pomyślność w Państwa życiu osobistym.

List intencyjny w sprawie współpracy Powiatu Lubartowskiego i Województwa Lubelskiego

29 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie Listu intencyjnego o współpracy, pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Lubartowskim.

Punkt Szczepień Powszechnych w Ostrowie Lubelskim

Ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Powszechnych w Ostrowie Lubelskim przy ul. Unickiej 5.

Pierwsze wolne terminy - szczepionka Moderna, oparta na technologii mRNA - od 4 maja.

Piątek 23. kwietnia na terenie naszego powiatu z wizytą roboczą przebywał wiceminister Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.  Spotkania odbyły się m.in. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, Urzędzie Gminy w Niedźwiadzie i Sernikach.  W trakcie spotkania ministra z władzami powiatu, starostą Ewą Zybałą i Jarosławem Budką, dyskutowano nad: kierunkami zmian w zakresie przyznawania środków z funduszu drogowego oraz inwestycji lokalnych, rozwiązaniami reformy systemu podatkowego, perspektywach zmian wysokości subwencji, dotacji oraz udziału samorządów w podatkach krajowych. Poruszono także kwestię sytuacji epidemiologicznej, towarzyszących jej ograniczeniom oraz odbiorze społecznym decyzji rządu. Na zakończenie podsekretarz stanu zobowiązał się do częstszych wizyt w powiecie lubartowskim.

Piątek 23. kwietnia na terenie naszego powiatu z wizytą roboczą przebywał wiceminister Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.