Informujemy o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. projekcie „Lubelski Park Przedsiębiorczości’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 54 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 45 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 45 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 23 050,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do  2 800,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie wraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów a także Starostwem Powiatowym w Lubartowie organizują zbiórkę środków medycznych na rzecz Ukrainy. Zbierane są: opatrunki, opaski uciskowe, bandaże i leki przeciwbólowe, wszystko co może przydać się w obecnej sytuacji. Przyłączmy się do pomagania!

Trwa zbiórka dla uchodźców z Ukrainy. W budynku przy ul. Jana Pawła II 14 w Lubartowie (dawna siedziba straży pożarnej - obecnie należącym do starostwa) ulokowany jest punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy.  

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z pierwszego dnia akcji pomocowej.

 

Od 1 marca zostaną zniesione niektóre zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory. Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

Wciąż będziemy musieli przestrzegać niektórych obostrzeń. To m.in. zasady dotyczące noszenia maseczek, izolacji, kwarantanny dla współdomownika oraz kwarantanny przyjazdowej.

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.