Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubartowskiego.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – działanie 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej zakupiono sprzęt, który służyć będzie do monitoringu terenów podlegających ochronie oraz walki z kłusownictwem wodnym.

W ramach projektu przekazano:

1. samochód terenowy typu pick-up marki Sangyoung Muso Grand do przeprowadzania patroli;

2. umundurowanie (odzież ochronna umożliwiająca pracę w trudnym i wymagającym terenie) – zakupionych zostało 41 kompletów, w skład których wchodzą: kurtka wojskowa, bluza polar, spodnie wojskowe, kamizelka taktyczna, wodery;

3. sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z kłusownikami, umożliwiające przeprowadzanie patroli o różnej porze dnia i nocy oraz stały monitoring akwenów wodnych (18 latarek diodowych, 6 kamerek sportowych oraz 6 kompletów akcesoriów do kamerek, 6 lustrzanek, 18 lornetek, 5 termowizorów obserwacyjnych, monokular termowizyjny  - 5 szt, 10 fotopułapek, 6 stojaków trójnogów do ważenia, 2 drony, silnik zaburtowy, łódź wędkarska oraz przyczepa do  transportu łodzi).

 

26 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Powiatowy Czytelnik Roku 2024, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie. Wzięły w nim udział wszystkie biblioteki publiczne z terenu powiatu lubartowskiego. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do regularnych spotkań z literaturą, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja usług bibliotecznych w lokalnym środowisku. Nagrody wręczali: Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski, Jacek Pożarowszczyk Wicestarosta Lubartowski.

Zwycięzcy w I kategorii wiekowej – czytelnicy do lat 5:

1. Antoni Pożarowszczyk – m.gm. Kock

2. Ignacy Pszczoła – gm. Serniki

3. Paulina Figiel – gm. Abramów

Wyróżnieni w I kategorii wiekowej:

1. Marcelina Osior – gm. Michów

2. Barbara Bronisz – gm. Lubartów

3. Aleksandra Serwin – gm. Niedźwiada

Zwycięzcy w II kategorii wiekowej – czytelnicy od 6 do 12 lat

1. Konstanty Przybysławski – m.gm. Kock

2. Justyna Figiel – gm. Abramów

3. Tymoteusz Steć – m. Lubartów

Wyróżnieni w II kategorii wiekowej:

1. Oskar Szczuchniak – gm. Michów

2. Aleksandra Kopyść – gm. Ostrówek

3. Thomas Tchórz – gm. Firlej

Zwycięzcy w III kategorii wiekowej – czytelnicy od 13 do 19 lat

1. Klaudia Łukasiewicz – gm. Lubartów

2. Julia Janiak – m.gm. Ostrów Lubelski

3. Karolina Rawiak – m. Kamionka

Wyróżnieni w III kategorii wiekowej:

1. Emilia Zięba – gm. Jeziorzany

2. Mateusz Kucharzyk – m. Lubartów

3. Nikola Prażmo – gm. Serniki

Zwycięzcy w IV kategorii wiekowej – dorośli:

1. Henryka Szczuchniak – gm. Michów

2. Ewa Frankowska– m. gm. Ostrów Lubelski

3. Monika Grymuza – m. Kamionka

Wyróżnieni w IV kategorii wiekowej:

1. Grażyna Charlińska – gm. Lubartów

2. Henryka Żytkowska – gm. Lubartów

3. Stanisław Młynarczyk – gm. Uścimów

Laureatom, wyróżnionym i wszystkim Czytelnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej przyjaźni z książką oraz wiele satysfakcji z przeczytanej lektury. Podziękowania składamy również bibliotekom powiatu lubartowskiego.

 

1 dorklim

 

FEL logotyp kolor poziom

W poniedziałkowe przedpołudnie w PMDK-u odbyła się konferencja informacyjno - edukacyjna „Doradztwo klimatyczne”. Udział w niej wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowcy oraz młodzież i nauczyciele lubartowskich szkół średnich.
W trakcie lubartowskiego sympozjum tematyczne prelekcje wygłosili:

- Janusz Bodziacki, dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

- dr Krzysztof Siwek z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- dr hab. Stanisław Chmiel, profesor UMCS, kierownik katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- Kajetan Kośćik, koordynator w zespole doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Uczestników spotkania powitał oraz słowo wstępne, a także podsumowania konferencji wygłosił Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda.

„Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobiegania powodziom i suszy”.

 

 

ostrzezenie meteo

22 marca w Sali Rycerskiej w starostwie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wręczyli druhom promesy na zakup wyposażenia jednostek. W powiecie lubartowskim aż 65 jednostek OSP uzyskało dofinasowanie na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Głównym celem konkursu „Lubelskie wspiera OSP” jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej z dotacji strażacy mogą dokonywać do 30 września 2024 r.

We wtorek 5 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. Pieniądze trafią do 1210 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.