Upał

20 lipca 2024 r. sobota w Sernikach obfitowała w wydarzenia rekreacyjno - konkursowe. Najpierw odbył się tu finisz spływu kajakowego z Zawieprzyc do Sernik "Kajakiem po Wieprzu", który został zorganizowany przez Województwo Lubelskie w ramach działań promujących walory turystyczne Lubelszczyzny. W zawodach udział wzięło dwadzieścia załóg, w tym jedna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Lubartowie ze starostą Janem Sławeckim na czele.

Po południu na terenie przystani kajakowej odbył się konkurs na "Najlepszą potrawę z ziemniaka" którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego i gmina Serniki. Do rywalizacji stanęło dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu lubartowskiego. Wygrały potrawy przygotowane przez KGW z gminy Ostrówek, Kock i Jeziorzany. Nagrody laureatom w obu wydarzeniach wręczali starosta Jan Sławecki, wicemarszałek Marek Wojciechowski i wójt Paweł Woźniak.

 

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

11 lipca 2024 r. Sebastian Wysok, członek zarządu powiatu, wraz z dr Piotrem Chęciem, z-cą dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Lubartowie, uczestniczyli w konferencji na temat zmian systemowych w ochronie zdrowia, która odbyła się w Warszawie.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia i zgromadziło przedstawicieli samorządów wojewódzkich i powiatowych oraz dyrektorów szpitali i placówek medycznych z całego kraju. Gorąca dyskusja podczas konferencji pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz omówienie wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia.

W trakcie spotkania minister Izabela Leszczyna, przedstawiła koncepcję zmian systemowych, które w założeniu mają poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Projekt opracowywał Zespół ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Minister Zdrowia.

Nowa regulacja w ramach transformacji zakłada zrewolucjonizowanie obecnej sieci szpitali i jej dostosowanie do potrzeb i określonego finansowania. Jej celem będzie zmniejszenie obciążeń wykorzystywanych zasobów, a poprzez to ich bardziej efektywne wykorzystanie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Proces ten będzie realizowany w latach 2024-25 przez wprowadzenie kilku kolejnych „pakietów deregulacyjnych”, Obok istniejących rozwiązań transformacyjnych w ochronie zdrowia (np.  restrukturyzacja, łączenie SP ZOZ-ów czy spółek, przeprofilowanie) wprowadzone zostaną nowe. Projekt zmiany systemowej w ochronie zdrowia wprowadza też szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych tworzonych przez placówki, w których wystąpiła strata netto. Instrumentami wsparcia dla placówek medycznych będą: środki z KPO, Funduszu Medycznego, Unii Europejskiej, NFZ, środki z BGK na wsparcie finansowe oraz budżet państwa.

 

1460x616

 

 Zdjęcie z serwisu ministerstwa zdrowia