1 DEN

12 października Starostę Lubartowskiego odwiedzili wolontariusze z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Sąsiedzi oraz RCEZ p.n. "Lubartowskie centrum wolontariatu młodzieżowego - po SĄSIEDZKU". W czasie jego trwania starosta Tomasz Marzęda przybliżył historię samorządu, współczesną rolę powiatów, odpowiadał także na pytania zadawane przez młodzież i przeprowadził quiz związany z omawianymi wcześniej zagadnieniami. Prawidłowe odpowiedzi nagradzał gadżetami promującymi powiat.

Tego typu spotkania pozwalają w bardziej przystępny sposób przybliżyć uczniom zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz mogą procentować dalszym wzrostem ich zaangażowania w życie publiczne.

 

Kolejne środki zostały pozyskane dla Powiatu Lubartowskiego, tym razem z projektu pn. „Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej”, w ramach dostosowania do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Program realizowany będzie od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Pozyskane dofinansowanie z EFRR wynosi 540 855,00 zł.

W ramach projektu przewidywane jest uruchomienie mobilnego biura doradztwa klimatycznego dla obszaru Powiatu Lubartowskiego. Jego zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu edukacyjno – informacyjnego oraz ułatwienie dostępu do informacji i wiedzy, prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie wyzwań klimatycznych i środowiskowych dedykowanego różnym grupom odbiorców (w tym m.in: młodzieży, seniorom, właścicielom budynków, przedsiębiorcom i inwestorom). oraz uwzględniać i wykorzystywać różnorodne narzędzia edukacji i komunikacji w tym promocja projektów termomodernizacyjnych, możliwości zastosowania pomp ciepła i instalacji OZE, a także zagospodarowania wód opadowych i wtórnego wykorzystania.

Umowę z rąk marszałka Jarosława Stawiarskiego odebrał dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego starosta Tomasz Marzęda.

 

 

10 października samorządowcy z powiatu lubartowskiego odebrali promesy na inwestycje, które uzyskały finansowanie w ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele urzędów gmin otrzymali symboliczne czeki z rąk ministra Przemysława Czarnka.

Starosta Tomasz Marzęda i członek zarządu Lucjan Mileszczyk odebrali promesy na „Budowę szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizację obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie” a także "Przebudowę mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa". Wartość tych dwóch inwestycji wyniesie prawie 10 mln złotych.

Podczas uroczystości obecni byli: senator Stanisław Gogacz, poseł Sylwester Tułajew oraz starosta rycki Dariusz Szczygielski.

 

 

 

10 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyła się X Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Wyłoniono zwycięzców etapu powiatowego:

I miejsce: Wiktoria Jemielniak - II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

II miejsce: Jakub Wójcik - Zespół Szkół nr 2 Im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

III miejsce: Piotr Nowak - Bursa Szkolna w Lubartowie