Wideokonferencja na temat Punktów Szczepień Powszechnych

W dniu 13 kwietnia odbyła się wideokonferencja wojewody Lecha Sprawki na temat sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych z udziałem pracowników starostwa: Artura Szczupakowskiego i Andrzeja Trojaka.

Umowa na Transport door – to door

W dniu 8 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie nastąpiło podpisanie umowy, w ramach projektu grantowego PFRON - dofinansowanego ze środków UE - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Lublin ogłosił konsultacje społeczne dotyczące przyszłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

konferencja prasowa

W środę 31 marca po podpisaniu aktu notarialnego pomiędzy Firmą IPT Fibe, a Burmistrzem Miasta Lubartów odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyła starosta Ewa Zybała. W lubartowskim Centrum Badawczo–Rozwojowym realizowane będą prace nad innowacyjnymi i unikalnymi na skalę światową światłowodami wielordzeniowymi do zastosowań między innymi w telekomunikacji nowej generacji.

Grafika - Jedenaście milionów dotacji

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662).