promesa dla DPS

Domy pomocy społecznej są w ognisku największego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków, które pomogą dofinansować wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników czy wyposażyć ośrodki w niezbędny sprzęt.

RODZINNY PIKNIK TRZEŹWOŚCIOWY
List Prezydenta na uroczystości dożynkowe w roku 2020

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości dożynkowych w roku 2020

 

 

Drodzy Rolnicy i Mieszkańcy Wsi!
Szanowni Państwo!

 

Dożynki to święto, w którym od wieków wyraża się polska tradycja i tożsamość; święto dziękczynienia, radości i dumy. Dożynkowy bochen chleba jest symbolem mówiącym o sprawach zupełnie podstawowych i najważniejszych dla całego narodu i dla każdego człowieka. Dziękujemy Bogu za życiodajne płody natury i za błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Dziękujemy także Wam, rolnikom. W imieniu wszystkich rodaków pragnę z najgłębszym szacunkiem wyrazić wdzięczność polskim gospodarzom za całoroczny trud na roli, za przyniesione plony i za wierność ojczystej ziemi.

Pałac w Kozłówce

Pałac w Kozłówce jest jednym z najlepiej zachowanych zespołów pałacowych w Europie. W okresie okupacji niemieckiej, był miejscem pobytu Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża wraz z grupą niewidomych z zakładów w Laskach i Żułowie. Ich kapelanem był kardynał Stefan Wyszyński. który pełnił posługę duszpasterską w Kozłówce i okolicy.

Kamionka

Warto odwiedzić Lubartów i jego okolice na rowerze. Dzięki temu można odwiedzić mniej znane miejscowości i poznać ich historię. Jednym z nich jest Kamionka, położona od Lubartowa o około 12 kilometrów. W jej centrum usytuowany jest najstarszy w powiecie lubartowskim kościół z zachowaną gotycka bryłą z XV wieku.