ostrzezenie meteo

Upał

20 lipca 2024 r. sobota w Sernikach obfitowała w wydarzenia rekreacyjno - konkursowe. Najpierw odbył się tu finisz spływu kajakowego z Zawieprzyc do Sernik "Kajakiem po Wieprzu", który został zorganizowany przez Województwo Lubelskie w ramach działań promujących walory turystyczne Lubelszczyzny. W zawodach udział wzięło dwadzieścia załóg, w tym jedna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Lubartowie ze starostą Janem Sławeckim na czele.

Po południu na terenie przystani kajakowej odbył się konkurs na "Najlepszą potrawę z ziemniaka" którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego i gmina Serniki. Do rywalizacji stanęło dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu lubartowskiego. Wygrały potrawy przygotowane przez KGW z gminy Ostrówek, Kock i Jeziorzany. Nagrody laureatom w obu wydarzeniach wręczali starosta Jan Sławecki, wicemarszałek Marek Wojciechowski i wójt Paweł Woźniak.

 

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article