Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbędzie się nadzwyczajna LII sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.htm

                                        

Kolejna edycja konkursu "Zaradny, innowacyjny, Przedsiębiorczy" już za nami. Wyniki konkursu poznaliśmy w 14 grudnia.

Statuetka Złotego Lamparta w XVI edycja konkursu „Zaradny, Innowacyjny, Przedsiębiorczy” trafiła do Zakładów Mięsnych „Dobrosławów” – filia Michów.

Wśród wyróżnionych znalazły się: Howet Sp. j. z Lubartowa, Rolnex Sp. komandytowa z Kolonii Łucka i „Zielono mi” z Firleja.

Uroczystą galę uświetnił występ wokalistek z PMDK: Agaty Zygi, Karoliny Markiewicz i Patrycji Gąsior. Wśród zgromadzonych w Sali Rycerskiej znaleźli się: laureaci konkursu wraz z wnioskodawcami: Antonim Bielskim, Anną Dobrzyńską, Przemysławem Kuralem i Grzegorzem Siwkiem, członkowie kapituły konkursu, laureaci z lat poprzednich oraz zaproszeni goście.

 

 

Sześć nowych rodzin zastępczych w powiecie lubartowskim stworzy pełne ciepła i miłości domy dla potrzebujących dzieci.
15 grudnia rodziny otrzymały z rąk starosty Tomasza Marzędy świadectwa kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 
 

 

13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Tym sposobem złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom cierpienie – izolację w ośrodkach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy. Dziesiątki niewinnych straciły życie.

Wprowadzenie stanu wojennego stało w sprzeczności z obowiązującą konstytucją, zgodnie z którą możliwe było jedynie ogłoszenie stanu wyjątkowego. Władzę w Polsce przejęła w swe ręce tajemnicza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, wkrótce przezwana przez ulicę „Wroną”. Zadaniem rady miało być administrowanie krajem w czasie obowiązywania stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było głównie propagandowe.

Społeczeństwu narzucono szereg rygorów, takich jak:

- godzina milicyjna

- zakaz zgromadzeń

- zawieszenie działalności stowarzyszeń, związków, mogła działać jedynie dominująca partia – PZPR.

- zmilitaryzowano szereg kluczowych zakładów pracy

- w sądownictwie wprowadzono tryb doraźny, w którym obowiązywały zaostrzone kary – do kary śmierci włącznie

Aresztowania, procesy i internowanie nie wyczerpywały arsenału represji. Tysiące osób, uczestników strajków i demonstracji, zostało pobitych. Dziesiątki tysięcy skazano na grzywny lub kary aresztu na podstawie orzeczeń kolegiów do spraw wykroczeń. Kilka tysięcy działaczy „Solidarności” zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Liczby osób zwolnionych z pracy i pozbawionych stanowisk z przyczyn politycznych nie sposób ustalić.

(źródło:Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie)

(fot. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3071254

 

stanW