We wtorek, 23 stycznia uczniowie Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie lekcję WOS spędzali w starostwie. W ramach zajęć rozmawiali z sekretarzem powiatu Michałem Rolą o zasadach udzielania informacji publicznej.

 

1WOS

 

2WOS

 

3WOS

ostrzezenie meteo

22 stycznia w 161. rocznicę Powstania Styczniowego starosta Tomasz Marzęda z wicestarostą Jackiem Pożarowszczykiem oraz harcerzami z ZHR Lubartów, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem upamiętniającym Bohaterów poległych w walce o niepodległość w latach 1831 i 1863, a także przy grobie powstańców z 1863 roku.

Przypominamy, że Lubartów był jednym z miast w Królestwie Polskim, w którym rozpoczęto działania zbrojne. To tu już w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku stoczona została jedna z pierwszych walk z żołnierzami rosyjskiego zaborcy. Kilkuset świeżo zebranych powstańców zaatakowało przylegający do miasta Skrobów, gdzie znajdował się park artylerii. Potyczka ta przeszła do historii jako - Bitwa pod Lubartowem.

 

W poniedziałek 22 stycznia odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów w 2023 roku. Inspektor Andrzej Antoniewski Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie podziękował za bardzo dobrą służbę, jak również nakreślił główne cele i priorytety na przyszłość. W naradzie uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu lubartowskiego, szefowie związków zawodowych, komendanci komisariatów, kierownicy posterunków oraz naczelnicy wydziałów Komendy Powiatowej Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie inspektor Andrzej Antoniewski przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie przekazał głos naczelnikom poszczególnych wydziałów.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za rok bardzo dobrej pracy, zaznaczając, że Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie osiągnęła bardzo dobre wyniki w skali całego województwa. Podkreślił, że jest to efekt zaangażowania całej jednostki, ale również wsparcia otrzymanego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczególne podziękowania złożył przedstawicielom władz samorządowych, które także wspierały działania jednostki. Podczas wystąpienia komendant nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Po przemówieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Z zaproszonych gości przemawiali: Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Tomasz Marzęda i Wójt Gm. Michów Pan Janusz Jankowski.

Tekst: KPP w Lubartowie