11 lipca 2024 r. Sebastian Wysok, członek zarządu powiatu, wraz z dr Piotrem Chęciem, z-cą dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Lubartowie, uczestniczyli w konferencji na temat zmian systemowych w ochronie zdrowia, która odbyła się w Warszawie.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia i zgromadziło przedstawicieli samorządów wojewódzkich i powiatowych oraz dyrektorów szpitali i placówek medycznych z całego kraju. Gorąca dyskusja podczas konferencji pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz omówienie wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia.

W trakcie spotkania minister Izabela Leszczyna, przedstawiła koncepcję zmian systemowych, które w założeniu mają poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Projekt opracowywał Zespół ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Minister Zdrowia.

Nowa regulacja w ramach transformacji zakłada zrewolucjonizowanie obecnej sieci szpitali i jej dostosowanie do potrzeb i określonego finansowania. Jej celem będzie zmniejszenie obciążeń wykorzystywanych zasobów, a poprzez to ich bardziej efektywne wykorzystanie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Proces ten będzie realizowany w latach 2024-25 przez wprowadzenie kilku kolejnych „pakietów deregulacyjnych”, Obok istniejących rozwiązań transformacyjnych w ochronie zdrowia (np.  restrukturyzacja, łączenie SP ZOZ-ów czy spółek, przeprofilowanie) wprowadzone zostaną nowe. Projekt zmiany systemowej w ochronie zdrowia wprowadza też szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych tworzonych przez placówki, w których wystąpiła strata netto. Instrumentami wsparcia dla placówek medycznych będą: środki z KPO, Funduszu Medycznego, Unii Europejskiej, NFZ, środki z BGK na wsparcie finansowe oraz budżet państwa.

 

1460x616

 

 Zdjęcie z serwisu ministerstwa zdrowia

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article