Informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Nadrzędną ideą konkursu jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”; działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu; włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy; przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku. Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: Link

Więcej informacji tutaj: Link

 

268276

10 marca w Urzędzie Miasta Kock odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie oraz OSP w Kocku z Michałem Miturą i Karolem Miturą, którzy z płonącego budynku przy ul. Warszawskiej w Kocku wynieśli dwóch chłopców. Wyrazy wdzięczności przekazał w imieniu Powiatu Lubartowskiego Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski, natomiast matka dzieci przekazała pamiątkowe podziękowania.

 

                              

 

 

Z okazji Święta Kobiet, dla Pań z Gminy Uścimów został zorganizowany na tą okoliczność wspaniały koncert. Był pyszny tort, kwiaty i moc życzeń!!!

Powiat Lubartowski reprezentował Starosta Tomasz Marzęda.

 


                              

 

                  

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie miało miejsce wręczenie Danielowi Kisiewiczowi nauczycielowi RCEZ w Lubartowie, opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu podziękowania za wkład pracy włożony w organizację Lubelskiej Biegowej Triady Pamięci. Pamiątkową tablicę z podziękowaniem wręczył Marek Wątorski Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w obecności Tomasz Marzędy Starosty Lubartowskiego, Marioli Gąsior Przewodniczącej Oddziału Terenowego NSZZ „Solidarność” w Lubartowie oraz Doroty Bułgajewskiej-Muzyki Dyrektor RCEZ w Lubartowie.