STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 6/8 części w prawie własności nieruchomości, położonej                  w gminie Uścimów, w obrębie geodezyjnym 1 - Drozdówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 628/3 o pow. 0,02 ha, 629/1 o pow. 0,11 ha, 630/1                      o pow. 0,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00053111/7.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o II przetargu.pdf)Ogłoszenie395 kB2021-02-25 11:23

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2020 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. do urzędu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.
Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (uchwała Nr XVIII 180 20.pdf)uchwała Nr XVIII 180 20.pdf359 kB2021-01-05 09:51
Pobierz plik (wniosek o przyznanie nagrody za osiagnięte wyniki sportowe.doc)wniosek o przyznanie nagrody za osiagnięte wyniki sportowe.doc61 kB2021-01-05 09:52

Starosta powiatu Lubartowskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubartowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubartowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (u 445_20 zał..pdf)u 445_20 zał..pdf439 kB2020-11-25 09:57
Pobierz plik (u 445_20.pdf)u 445_20.pdf449 kB2020-11-25 09:56

Starosta Powiatu Lubartowskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Lubartowskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubartowskiego”

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (formularz do konsultacji społecznych.doc)formularz do konsultacji społecznych.doc483 kB2020-10-30 10:11
Pobierz plik (Plan_Transportowy_Powiatu_Lubartowskiego.pdf)Plan_Transportowy_Powiatu_Lubartowskiego.pdf5634 kB2020-10-30 10:11

Starosta Lubartowskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości.

 

Szczegóły BIP

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe odbędą się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1000 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Szczegóły (BIP)

 

 

 

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Lubartowskim.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Koncepcja transportu door-to-door.pdf)Koncepcja transportu door-to-door.pdf3636 kB2020-09-14 11:40

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020, poz. 2475 ze zm.), Starosta Powiatu Lubartowskiego ogłasza zamiar przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Szczegóły (BIP)