Zgodnie z Uchwałą Nr 570/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu lubartowskiego na temat przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Czas trwania konsultacji: od 1 września 2021 r. do 07 września 2021 r.

Propozycje i uwagi dotyczące konsultowanego projektu Programu należy wyrażać pisemnie korzystając z załączonego formularza i złożyć za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów,

- za pośrednictwem poczty na adres: Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu).

Wyrażone w opiniach wnioski i propozycje będą uwzględnione, jeżeli nie naruszają obowiązującego porządku prawnego, sugerują rozwiązania możliwe do wykonania i sfinansowania przez Powiat Lubartowski. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

Szczegóły BIP