Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 na realizację zadań publicznych:

 

  • Z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

1.

Fundacja Rzeka EN

II Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna

5 000,00

2.

Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację

Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

0,00

RAZEM

5 000,00 zł

  • Z zakresu kultury fizycznej i turystyki:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

1

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie

Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego

12 000,00

2

Uczniowski Klub Sportowy Top

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej „Siatkarki Top”

1 000,00

3

Miejski Klub Sportowy „LEWART” AGS

Organizacja Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Lubartowskiego

1 000,00

4

Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny

IX Bieg Pokój i Dobro

5 000,00

5

Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny

IX Półmaraton Lubartowski „Bez Granic” 2022

8 000,00

6

Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację

Aktywna i Sportowa Rodzina

2 500,00

7

Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie – Koło PZW w Firleju

Młodzi łowcy wędkują

2 500,00

RAZEM

32 000,00

  • Z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA”

Działania w Zakresie Profilaktyki Uzależnień

7 500,00

2.

Stowarzyszenie ODNOWA przy koście O.O. Kapucynów w Lubartowie

Piknik Trzeźwościowy 2022

7 500,00

RAZEM

15 000,00 zł

 

  • Z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Mały Strażak

5 500,00

RAZEM

5 500,00

Szczegóły BIP