Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 746/22 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 15 lipca 2022 r. poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Uwagi i opinie do projektu dokumentu mogły składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie lub też przesłać pocztą na adres urzędu.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące projektu Programu.