Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie