Informacja o podmiotach, które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2024 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji:

Szczegóły BIP

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2024 na realizację zadań publicznych:

Szczegóły BIP

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2024 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły BIP

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. Wniosek 2024.doc)1. Wniosek 2024.doc87 kB2024-01-10 13:44
Pobierz plik (2. Sprawozdanie.doc)2. Sprawozdanie.doc93 kB2024-01-10 13:44
Pobierz plik (3. Wzór - Oświadczenie Wolontariusza.docx)3. Wzór - Oświadczenie Wolontariusza.docx12 kB2024-01-10 13:45

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych w 2024 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

W załączeniu instrukcja wypełniania oferty.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. Instrukcja wypełniania wniosku 2024.docx)1. Instrukcja wypełniania wniosku 2024.docx65 kB2024-01-10 13:41
Pobierz plik (2. Oferta.docx)2. Oferta.docx27 kB2024-01-10 13:41
Pobierz plik (3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx)3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx40 kB2024-01-10 13:42
Pobierz plik (4. Załącznik do Sprawozdania - Zestawienie faktur.docx)4. Załącznik do Sprawozdania - Zestawienie faktur.docx19 kB2024-01-10 13:42
Pobierz plik (5. Wzór - Oświadczenie Wolontariusza.docx)5. Wzór - Oświadczenie Wolontariusza.docx12 kB2024-01-10 13:42

Zgodnie z Uchwałą Nr 983/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2023 na realizację zadań publicznych

Szczegóły BIP

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Inf. Na Stronę Konkursy 2023 WYNIKI - POŻYTEK.docx)Konkursy 2023 WYNIKI - POŻYTEK19 kB2023-03-14 14:53

Informacja o podmiotach, które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2023 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji:

Szczegóły BIP

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. na stronę - Zadania własne powiatu z zakresu promocji w 2023 - Wyniki.rtf)Zadania własne powiatu z zakresu promocji w 2023 - Wyniki103 kB2023-03-14 14:26