znaki strona www

Nazwa zadania: „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z budową pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie”

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22.02.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 8 253 498,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 5 680 000,00 zł

Dotacja z Powiatu: 100 000,00 zł

Środki własne SPZOZ: 2 473 498,00 zł