znaki strona www

Nazwa zadania: „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie”

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.02.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 624 681,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 240 000,00 zł

Dotacja z Powiatu: 50 000,00 zł

Środki własne SPZOZ: 2 334 681.00 zł