znaki strona www

Nazwa zadania: „Zakup RTG kostno - płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie”

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.02.2022

Całkowita wartość inwestycji: 1 400 972,48 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 684 800,00 zł

Dotacja z Powiatu: 50 000,00 zł

Środki własne SPZOZ: 666 172,48 zł