znaki strona www

 

Nazwa zadania: „Modernizacja instalacji technicznej SP ZOZ w Lubartowie”

Całkowita wartość inwestycji: 2 742 285,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 340 000,00 zł