inne logo

Nazwa zadania: „Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.11.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 853 167,31 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 3 270 797,00 zł

Opis: W ramach zadania planuje się budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie dla 18 osób niepełnosprawnych, w tym: 12 uczestników na pobyt dzienny i 6 mieszkańców całodobowych.