814A6342

Jan Sławecki Starosta Lubartowski
Krzysztof Karczmarz Wicestarosta Lubartowski
Sebastian Wysok Radny, Członek Zarządu Powiatu
Lucjan Mileszczyk Radny, Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Wójcik Radny, Członek Zarządu Powiatu
Andrzej Kardasz Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Koziej Wiceprzewoniczący Rady Powiatu
Tadeusz Nastaj Wiceprzewoniczący Rady Powiatu
Izabela Czerska Radna
Janusz Jackowski Radny
Janusz Jankowski Radny
Piotr Krzyżanowski Radny
Jarema Paprocki Radny
Janusz Podleśny Radny
Fryderyk Puła Radny
Andrzej Rodak Radny
Ewa Sobijanek Radna
Krzysztof Świć Radny
Jakub Wróblewski Radny
Agata Zielińska Radna
Michał Żmurek Radny