Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że na terenie powiatu lubartowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji.

harmonogram

  

 

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży:

- oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

oraz przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że złoży:

- pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, doświadczającym trudności w komunikowaniu się, przewlekle chorym, nie mających środków finansowych pozwalających na dotarcie do punktu, nie mających dostępu do środków transportu publicznego (odległa lokalizacja zamieszkania) porady prawne mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu.

Forma zapisu:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zapisów można dokonać bezpośrednio w punkcie, telefonicznie (691 803 378), poprzez zgłoszenie e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), online pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Co należy przygotować:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
  • Dokumenty dotyczące Twojego problemu (nie są obowiązkowe),
  • Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej Starostwa Lubartowski sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego (załącznik nr 1. Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Dla Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego).

Dyżury specjalistyczne:

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne