W dniu 7 lipca w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podpisano umowy z samorządowcami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd Powiatu pozyskał 4 856 280,62 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr L1566 w miejscowości Nowa Jedlanka”.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie reprezentowali starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk, członek zarządu Lucjan Mileszczyk oraz skarbnik Elżbieta Remiszewska.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.