26 lipca w Sali Rycerskiej w Pałacu Sanguszków w Lubartowie wójtowie i proboszczowie z powiatu odebrali symboliczne czeki na sfinansowanie remontów obiektów sakralnych. Promesy wraz z parlamentarzystami wręczał starosta Tomasz Marzęda.
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymały:

Gmina Serniki:
Roboty budowlane i renowacyjne przy zabytku w m. Serniki, 998 620,00 zł

Gmina Michów
Remont Kościołów Parafialnych w Michowie oraz w Rudnie - etap I - 980 000,00 zł

Gmina Miasto Lubartów
Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie - 908 609,00 zł

Gmina Abramów
Renowacja zabytkowych obiektów kompleksu kościelnego pw. Matki Bożej Karmelitańskiej w gminie Abramów - 980 000,00 zł

Gmina Jeziorzany
Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego pw. Świętej Trójcy w Jeziorzanach - 980 000,00 zł

Gmina Kamionka
Remont kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce - etap I. - 980 000,00 zł

Powiat Lubartowski
Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów

w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie. -  1 195 600,00 zł
Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie - 931 000,00 zł

Gmina Ostrów Lubelski
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - 982 940,00 zł

Gmina Niedźwiada
Renowacja zabytkowych kompleksów kościelnych w gminie Niedźwiada - 990 000,00 zł

Gmina Firlej
Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju - 470 400,00 zł